Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Телериг

 

За контакти с кметство Телериг: 

с. Телериг, област Добрич, 
Ул. „ Първа ” № 32              
Пощенски код: 9420
Телефон кметство:+359  5772 22 77              
Служебен  GSM: 0888 61 35 81
Кмет на с. Телериг: Несрин Юмер
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай