Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Бистрец

 

За контакти с кметство Бистрец: 

с. Бистрец, област Добрич, 
Ул. „ Пета ” № 9 А                                
Пощенски код: 9412
Телефон кметство: +359 5771 20 25                                                                                                                  
Служебен  GSM: 0878 73 49 16
Кмет на с. Бистрец: Сезгин Ибрям
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай