Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Графици за провеждане на интервюта с допуснатите кандидати за "Социален работник" и "Медицински специалист" към звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Крушари

Интервютата с кандидатите за „Медицински специалист“ към Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда по проект „Подкрепа за достоен живот” ще се проведат на 01.03.2016г. от 09:00 – 11:00 часа в стая № 301 Заседателната зала на община Крушари, находяща се в сградата на общинска администрация Крушари на адрес ул. «Девети септември» № 3-А, с.Крушари.

Интервютата с кандидатите за „Социален работник“ към Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда по проект „Подкрепа за достоен живот” ще се проведат на 01.03.2016г. от 11:00-12:30 часа в стая № 301 Заседателната зала на община Крушари, находяща се в сградата на общинска администрация Крушари на адрес ул. «Девети септември» № 3-А, с. Крушари.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай