Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Срок за предоставяне: 7дни
 
Необходими документи за извършване на услугата
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Съдебно решение или административен акт за промяна; 4. Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.
 
Заплащане
Услугата не се заплаща
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай