Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Срок за предоставяне: 7дни
 
Необходими документи за извършване на услугата
 
1.Заявление по образец;
2.Документ за самоличност;
3.Оригинални документи за събитието от чужбина;
4.Удостоверение за индентичност на имената (при необходимост);
5.Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.
 
Заплащане
 
За услугата не се заплаща
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай