Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2053 Припознаване на дете

 2053 Припознаване на дете

Срок за предоставяне: 7дни
 
Необходими документи за извършване на услугата:
Заявление по образец от майката и припознаващия подадено до длъжностно лице по ГС или Декларация с нотариална заверка на подписа на припознаващия, подадена до длъжностно лице по ГС
 
Заплащане
Не се заплаща за услугата
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай