Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2033 Възстановяване или промяна на име

 2033 Възстановяване или промяна на име

Срок за предоставяне:  7дни/1ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документ за самоличност - за справка;

2. Нотариално заверено заявление по образец;

3. Заверено фотокопие от акт за раждане

Образци

Искане за възстановяване или промяна на име

Заплащане

Услугата не се заплаща

Виж услугата в Административния регистър

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай