Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Срок за предоставяне: 48 часа

Необходими документи за извършване на услугата

1. Съобщение за смърт от медицинско лице;

2. Документ за самоличност на пряк наследник- за справка;

3. Документ за самоличност на починалото лице;

4. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Заплащане

Услугата не се заплаща

Виж услугата в Административния регистър

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай