Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Срок за предоставяне: 7 дни/1ден

Необходими документи:

1. Заявление за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

2. Документ за самоличност- за справка;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от срока за предоставянето й:

За обикновена услуга 3.00 лв.

За бърза услуга 6.00 лв.

Услугата може да бъде заплатена и по банков път по следната банкова сметка на община Крушари:

BG 04IORT 80888497522700
 
BIC-IORTBGSF
 
ИНВЕСТБАНК АД- КЛ. ДОБРИЧ
 
КОД НА ПЛАЩАНЕТО: 448007
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай