Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 1999 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 Срок за предоставяне:  7дни

Необходими документи за извършване на услугата

1. Заявление по образец;

2. Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак- за справка;

3. Декларация по чл.9,  ал.1, т.1 от СК;

4. Медицински свидетелства по чл. 9, ал.1, т. 2 от СК;

5. Декларация по чл. 9 от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл. 9, ал. 2 от СК.

 

 Услугата не се заплаща.

 Виж услугата в Административния регистър.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай