Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Срок за предоставяне: 14 дни
 
Необходими документи за извършване на услугата
 
1. Заявление по образец;
 
2. Оригинал или нотариално заверен препис от решението/акта, заверен от органа, който е постановил, ведно със заверен легализиран превод;
 
3. Декларация (нотариално заверена) по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП;
 
4. Удостоверение/ доказателство/, че решението/актът е влязло в сила.
 
 
 Услугата не се заплаща.
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай