Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Изготвяне на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Изготвяне на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Необходими документи:
- Искане по образец;
- Оригинална актуална скица;
- Документ за собственост на имота

Срок за изпълнение:                 Цена на услуга:

Обикновена - 7 работни дни               6.00 лв.

Бърза - 1 работен ден                        12.00 лв.

Услугата е с ДДС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай