Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заявление за прекратяване на съсобственост с общината

Заявление за прекратяване на съсобственост с общината

Необходими документи:
- Молба по образец;
- Скица на имота с нанесен кадастър;
- Документ за собственост;
- Удостоверение за наследници (при нужда);
- Актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирма (при нужда);
- Становище от кмета (км. наместник) на селото

Цена на услугата - Безплатна

Срок за изпълнение - по ЗОС 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай