Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на заверено копие от документ (актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи)

Издаване на заверено копие от документ (актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи)

Необходими документи:
- Заявление по образец

Срок за изпълнение - 7 дни

Цена на услугата за физически лица:
Обикновена: 1.00 лв./стр.
Бърза: 2.00 лв./стр.

Цена на услугата за юридически лица:
Обикновена: 2.00 лв./стр.
Бърза: 4.00 лв./стр. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай