Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за представяне на оферта за изпълнение на доставка с предмет:„Доставка на обзавеждане за нуждите на Центъра за рехабилитация и социална интеграция – с.Крушари и Дом за стари хора - с.Добрин”

Във връзка с изпълнение на Договор за съвместна дейност  № РД04-105/07.07.2017г., сключен между Фонд „Социална закрила” към МТСП и община Крушари като Бенефициент, отправям покана към всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка, възлагана по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет:  „Доставка на обзавеждане за нуждите на Центъра за рехабилитация и социална интеграция – с.Крушари и Дом за стари хора - с.Добрин”.

Повече информация относно условията за участие и изискванията за изпъление може да видите в Поканата за представяне на оферти.

Необходимите документи за представяне на оферта може да изтеглите от тук.

Проекта на договор може да видите тук.

Краен срок за подаване на оферти - 17:00 часа на 23.08.2017г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай