Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ПРЕКРАТЕНА!!! Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, включващ 2 обособени позиции:
   • Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци
   • Обособена позиция 2: Рехабилитация на общински път DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци

Община Крушари на основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-259/15.05.2013 г  ., кани всички заинтересовани лица в срок до 24.06.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, включващ 2 обособени позиции:
   • Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци
   • Обособена позиция 2: Рехабилитация на общински път DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки  с уникален номер 00613-2013-0002

 

Разяснения по постъпили запитвания за обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на общински пътища в община Крушари,област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”

1.Разяснение по постъпило запитване

2.Разяснение по постъпило запитване

3.Разяснение по постъпило запитване

4.Разяснение по постъпило запитване


РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.39, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗОП

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай