Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски” и улица „Хан Телериг” - с. Крушари, община Крушари, област Добрич”

На 12.02.2015г. Община Крушари сключи договор №55/3/3221501 с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за место развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  за реализирането на проект „Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски”  и улица „Хан Телериг” - с. Крушари, община Крушари, област Добрич”.

Общата стойност на договора е 145 325,69 лв. без вкл. ДДС.

В рамките на проекта се предвижда ремонт на част от улици „9-ти септември”, „Христо Смирненски”  и „Хан Телериг” - с. Крушари с цел подобряване състоянието и експлоатационните им качества.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай