Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

„Ремонт СОУ „Христо Смирненски” - с. Крушари”

Проектът се реализира по програма ФАР, Схема „Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”

Продължителност – 19 месеца
Обща стойност на безвъзмездна финансова помощ - 158 189 евро
Размер на съфинансирането - 8 483 евро

Още информация виж тук

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай