Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект “Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в община Крушари - доставяне на мобилно оборудване”

На 09.02.2015г. Община Крушари сключи договор №55/3/313/1500 с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за место развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  за реализирането на проект “Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в община Крушари - доставяне на мобилно оборудване”.

Общата стойност на договора е 33 514,32 лв. без вкл. ДДС.

В рамките на проекта се предвижда доставка на презентационно оборудване; сглобяема амфитеатрална метална конструкция за сядане с 50 места; индивидуални аудио екскурзоводи; стойки за експониране на туристически забележителности и информационни материали (брошури, пана и др.) 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай