Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев – 1894” – с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа – 1936” – с.Телериг, НЧ „Кирил и Методий- 1941” – с.Ефр.Бакалово“

На 18.02.2015г. Община Крушари сключи договор №55/3/3211516 с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за место развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  за реализирането на проект „Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев – 1894” – с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа – 1936” – с.Телериг, НЧ „Кирил и Методий- 1941” – с.Ефр.Бакалово“.

Общата стойност на договора е 10 890,00 лв. без вкл. ДДС.

В рамките на проекта се предвижда закупуване на  колононен климатик за НЧ „Кирил и Методий- 1941” – с.Ефр.Бакалово“, посетителски столове и маси и столове за зала за трите читалища. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай