Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари”

На 21.12.2021 г., кмета на Община Крушари подписа Договор за съвместна дейност № РД04-117/21.12.2021 г. за финансиране на проектно предложение „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари”  по по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“.

Основна цел на проекта е модерниизация на материалната база на предоставяните в община Крушари услуги чрез Домашен социален патронаж, като се изгради нова вентилационна система, включваща всички помещения, ползвани от ДСП – кухненски блок, столова, подготвителни помещения, складове за съхранение на продукти, коридори, санитарни възли. 

Общата стойност проекта е в размер на 82 495,25 лв. с ДДС, от които 49 497,15 лв. се финансират от Фонд „Социална закрила“ и 32 998,10 лв. от Община Крушари под формата на собствено съфинансиране.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай