Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект №: BG06RDNP001-19.338-0003 „ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – КУЛИНАРНАТА АКАДЕМИЯ НА ДОБРУДЖА“

 

На 01.03.2022 г., Кметът на Община Крушари сключи Административен договор № BG06RDNP001-19.338-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общонстите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общоностите местно развитие" за финансиране на проектно предложение №BG06RDNP001-19.338-0003 „ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – КУЛИНАРНАТА АКАДЕМИЯ НА ДОБРУДЖА“.

Общата стойност на проекта е в размер на 29 400,00 лв., от които 26 460,00 лв. европейско съфинансиране и 2 940,00 лв. национално съфинансиране.

„Празникът на гърнетата – кулинарната академия на Добруджа“ се провежда единадесет поредни години в община Крушари, като по своя замисъл и изпълнение е уникален за Североизточна България фестивал на автентичната местна кухня. Фестивалът има конкурсен характер като в кулинарната надпревара участват всички читалища от общината, читалищни колективи от област Добрич и Варна, които се състезават в различни категории за най-добре приготвени и презентирани ястия по стари автентични рецепти. Празникът търси духа на живата, истинска, неподправена храна, като приготвените ястия, печива, сладкиши, баници, обредни хлябове и друга кулинарна продукция задължително се придружават със записаната уникална рецепта. Едновременно с кулинарната надпревара самодейни състави се надпяват и надиграват по време на целия празник.

Проектът има за своя основна цел съхрани изчезващи във времето уникални за региона рецепти за автентични ястия, като за изпълнението на поставената цел ще бъде заснет специален филм и издаден цветен илюстрован албум с най-добрите рецепти, събрани от всички издания на празника. Сценарият на филма ще включва архивни кадри от първото до последното издание на Празника, интервюта с участници, гости, моменти от фолклорните концерти. В отпечатания по проекта албум ще бъде включено проучване върху спецификата на добруджанската кухня. Албумът ще бъде богато илюстрован със снимки от всички издания на Празника на гърнетата, рецепти на наградените ястия, както и други рецепти на специфични кулинарни продукти, придружени с фотография на ястието, напитката, хляба. В проекта е включен разход за изработка и доставка на добруджански фолклорни ризи и добруджански мъжки елеци, необходими за нуждите на две от читалищата (селата Крушари и Александрия) за докомплектуване на читалищния фонд от национални носии, предвид участието на техните самодейни състави във всички издания на Празника.

Проектът си поставя и няколко специфични цели:

1) Да се съберат,запишат и съхранят чрез издаването на Кулинарна енциклопедия типични за община Крушари рецепти на стари ястия, печива, напитки и други кулинарни произведения като част от традициите и бита на Добруджа;

2) Да се опознае бита на всички етноси, живеещи на територията на община Крушари-българи,турци,татари,роми,чрез спецификата на тяхната кухня посредством приготвените ястия и предоставените рецепти;

3) Да съберат в общ архивен фонд всички видеозаписи, заснемания, излъчени предавания в общ филм, който освен за рекламиране на Празника на гърнетата ще се ползва като част от архивния фонд на община Крушари;

4) Да се популяризира биоразнообразието на защитена местност "Суха река", древноантичната крепост Залдапа чрез планиране и провеждане на следващите издания на Празника в близост до Скалните манастири на с.Ефр.Бакалово и край язовира в с.Абрит, намиращ се в непосредствена близост да крепостта Залдапа.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай