Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Крушари“

На 12.01.2023 г., Кмета на Община Крушари, подписа  с Фонд "Социална закрила" Договор за съвместна дейност № РД04-62 за финансиране на проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Крушари“ по Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд".

В рамките на проектното предложение ще бъде закупен 1 брой нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – Крушари и проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в Община Крушари“, финансиран по Програма "Храни и основно материално подпомагане".

По проекта, автомобилът ще се включи в транспортната схема за обслужване на потребителите от 17 населени места на Община Крушари: с. Крушари, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово, с. Александрия, с. Абрит, с.Северняк, с.Коритен, с. Полк. Дяково, с.Добрин, с.Лозенец, с.Телериг, с.Загорци, с. Бистрец, с. Северци, с. Капитан Димитрово, с. Земенци и с. Поручик Кърджиево.

Продължителност на проекта: 01.04.2023 г. – 31.10.2023 г.

Общ бюджет на проектно предложение: 38 000,00 лв. с вкл. ДДС, от които 33 440,00 лв. се финансират от Фонд "Социална закрила" и 4 560,00 лв. се осигуряват от Община Крушари под формата на собствено съфинансиране.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай