Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Активни, позитивни здрави”

На 20.05.2024 г.,  Фонд „Социална закрила“ и Община Крушари подписаха Договор за съвместна дейност № РД04-68/20.05.2024 г. за финансиране на проектно предложение „Активни, позитивни здрави” по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Проектът си поставя за цел чрез подобряване на материално-техническата база в две социални услуги в община Крушари – Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция, да предложи на потребителите условия и възможности за по-качествен живот в резидентната услуга (ЗЖЛУИ) и адекватни дейности за социално включване на възрастните хора и лицата с увреждания, посещаващи услуга в общността (ЦСРИ).

В проектното предложение е включена цялостна подмяна на уредите за физическа рехабилитация в голямата залата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. В същата зала ще се монтира голям интерактивен дисплей, който потребителите ще могат да ползват в минутките за музикотерапия и активна групова гимнастика. Възможностите на устройството позволяват директна връзка с интернет, което значително ща подобри работата на екипа на ЦСРИ. В Центъра ще се обособи и кулинарен кът за дейности по трудотерапия. Ще бъдат подменени старите и монтирани нови колонни и конвекторни климатици.

В проекта са включени и доставки и монтаж на нови климатици за Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост. Ще бъдат подменени пералните и сушилните машини в жилището. Младежите ще имат нови ергономични матраци, което е необходимост предвид двигателните увреждания на някои от тях. За дейностите им по трудотерапия ще разполагат с кухненски робот за приготвяне на сладкиши, баници, питки и други вкусотии, както и с модерна прахосмукачка с функция „пране на място“.

Общата стойност проекта е в размер на 44 590,00 лв. с ДДС, от които 40 131,00 лв. се финансират от Фонд „Социална закрила“ и 4 459,00 лв. от Община Крушари под формата на собствено съфинансиране (10% на сто от общата сума на проекта).

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай