Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства

Архив: 19.02.2015г.

Община Крушари кани всички заинтересовани участници за представяне на оферта за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на технологично оборудване за Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства” – община Крушари

Документи за участие можете да изтеглите от тук.

 

16.02.2015г.

Община Крушари обявява прием на документи по следните длъжности:

1. За услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”:

Медиатор - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  .  

Социален работник - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук

2. За позицията "Социален работник - Координатор"  - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук

3. За услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” :

Акушерка - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Гинеколог - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Медиатор - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Медицинска сестра - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Педиатър - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Психолог -документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Социален работник 0-3 - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Социален работник 3-7 -  документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук .  

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване по горе-обявените позиции - 04.03.2015г.

 

Архив - обявени покани на 20.01.2015г. 

Община Крушари кани всички заинтересовани участници за представяне на оферта за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на технологично оборудване за Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства” – община Крушари

Документи за участие можете да изтеглите от тук. 

 

Община Крушари обявява прием на документи по следните длъжности:

1. За услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”:

Медиатор - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук .  

Социален работник - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук

2. За позицията "Социален работник - Координатор"  - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук

3. За услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”:

Акушерка - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук 

Гинеколог - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Медиатор - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Медицинска сестра - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Педиатър - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  .  

Психолог -документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Социален работник 0-3 - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук  . 

Социален работник 3-7 -  документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук .  

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване по горе-обявените позиции - 03.02.2015г.

 

Архив - обявени покани на 19.12.2014г. 

1. За услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”:

Медиатор - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук.

Социален работник - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук. 
 
2. За позицията "Социален работник - Координатор"  - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук. 

3. За услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” :
 
Акушерка - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Гинеколог - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Юрист - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Медиатор - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Медицинска сестра - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Педиатър - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Психолог -документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Социален работник 0-3 - документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук
 
Социален работник 3-7 -  документи за информация и как да кандидатствате можете да изтеглите от тук.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай