Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект “Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.По

Проект “Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси    за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.Полк.Дяково“ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ към Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел – Крушари.

Обща цел на проекта е подобряване на културната инфраструктура в община Крушари за осигуряване на целогодишна културна и читалищна дейност в полза на самодейците и на населението.

Конкретни цели на проекта са:

  • Подобряване на условията за творческа работа на самодейните състави в НЧ „Йордан Драгнев-1894“ с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936” с. Телериг и с.Ефр.Бакалово.
  • Създаване на условия за достъп и ползване на читалните и библиотеките в трите читалища в селата Крушари, Телериг и Ефр, Бакалово.
  • Обогатяване на културния живот в с. Ефр.Бакалово  чрез осигуряване на целогодишен достъп на населението до организираните в салона на читалището културни прояви.    

Общата стойност на проекта е  15 557,00 лева.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай