Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

„Център за социални услуги в семейна среда”

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Фаза 1  - „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи стари хора” - дейности ” Социален асистент” и „Домашен помощник”

Начало – 01.07.2008г.
Продължителност – 12 месеца
Обща стойност на проекта – 64 317 лв.

Още информация виж тук

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай