Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

„Дневен център за деца с увреждания” – с.Крушари

Проектът се реализира по Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Начало – 01.04.2008г.
Продължителност: 14 месеца
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ  - 140 100 евро

Още информация виж тук

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай